Blog Greenlogy

  Späť na zoznam článkov

5 otázok a odpovedí k zelenej elektrine od Greenlogy

 

5 častých otázok a odpovedí, ktoré v Greenlogy kladú zákazníci. Prečítajte si náš blog získajte bližšie info ako funguje naša služba.

 

1. Je dodávaná elektrina naozaj len z obnoviteľných zdrojov?

Elektrinu, ktorú dodáme do vášho odberného miesta vykupujeme výhradne od slovenských výrobcov a garantujeme 100% podiel dodanej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Každá zmluva obsahuje certifikát, ktorým túto skutočnosť potvrdzujeme a garantujeme. 📑

Naša zelená elektrina nepochádza z anonymného zdroja, dokážeme ju vysledovať do konkrétnej slovenskej elektrárne, ktorú ju vyrobila.

Na základe porovnania objemu nakúpenej zelenej elektriny a objemu dodanej zelenej elektriny sme schopní jednoducho dokázať pravdivosť našej garancie o 100% podiele elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Z pohľadu zákonných noriem je jediným dôkazom o pôvode vyrobenej elektriny tzv. "Záruka pôvodu", ktorých register vedie do 31.12.2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a od 1.1.2020 spoločnosť OKTE a.s. Spoločnosť TWINLOGY s.r.o. ako zriaďovateľ organizačnej zložky Greenlogy má dostatok prevedených záruk pôvodu elektriny. 

👍👍👍

2. Ako u koncového odberateľa „odfiltrujete“ zelenú elektrinu zo Slovenska a z inej krajiny EÚ/EHP?

Ako zelenú elektrinu zo Slovenska označujeme len ten objem, ktorý vykúpime od slovenských výrobcov OZE. Vykúpený objem dostatočne prevyšuje predaj zelenej elektriny, takže neplánujeme dopyt po produkte Greenlogy pokrývať z iných ako slovenských zdrojov. Z tohto dôvodu môžeme garantovať, že  Vám dodávame výhradne slovenskú zelenú elektrinu.

 


 

 

3. Je skutočne elektrina vyrobená z Bioplynu alebo Biomasy bez emisií?

Výroba zelenej elektriny v Bioplynových a Biomasových elektrárňach sa považuje za CO2 neutrálnu. Toľko CO2, ktoré sa vyprodukuje pri ich prevádzke, spotrebuje biomasa, ktorá sa v nich spracováva pri svojom raste. Zároveň sa znižujú emisie skleníkových plynov z materiálov, ktoré by sa inak skládkovali, alebo dalej energeticky nespracovávali.

 

4. Koľko emisií vyprodukujem pri použití zelenej elektriny od Greenlogy

Energetický mix výroby elektriny v SR produkuje emisie skleníkových plynov (CO2) v hodnote zhruba 252 kg/MWh elektriny. Využívaním produktov dodávky zelenej elektriny od Greenlogy, ktorá svoj energetický mix zabezpečuje vhodnou kombináciou zdrojov výroby elektriny nezaťažených produkciou emisií CO2 sa toto množstvo emisií ušetrí. Odberateľ získa s Greenlogy benefit vo forme zníženia zaťaženia životného prostredia a tým kvalitnejšieho a zdravšieho života v rámci SK.emisie

5. Potrebujem si doma inštalovať solárne panely, aby som využíval zelenú elektrinu?

Mať zelenú elektrinu od Greenlogy je jednoduché. K využívaniu našej služby si nepotrebujete doma inštalovať žiadne výrobné zariadenie. Zelenú elektrinu pre Vás nakúpime priamo od slovenských výrobcov. Výhodou je, že aj domácnosti alebo firmy, kde inštalácia vlastného výrobného zariadenia nedáva ekonomický zmysel, môžu takýmto spôsobom využívať služby Greenlogy. Podpis zmluvy je online na mobile a po úspešnej zmene dodávateľa ste v cieli. Celý proces Greenlogy manažuje za Vás, vrátane ukončenia pôvodného zmluvného vzťahu s Vaším terajším dodávateľom.


 

Ak máte záujem o zelenú energiu od Greenlogy, neváhajte nás kontaktovať.

 

 

Topics: zelená elektrina