Blog Greenlogy

  Späť na zoznam článkov

Ako je to so zelenou energiou na Slovensku?

 

Zelená energia sa stala aj vďaka politike Európskej únie prioritou pre všetky členské štáty, no jej skutočný potenciál na Slovensku sme ešte ani zďaleka nevyužili.

 

Stručný prehľad výroby elektriny na Slovensku v roku 2018

V roku 2018, podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch, má dominantné postavenie na podiele vyrobenej elektriny výroba z jadra (54,7 %). Druhý najväčší podiel si udržiavajú naďalej fosílne palivá – zemný plyn, hnedé uhlie a čierne uhlie (21,7 %). V prípade zelenej elektriny sa podiel na celkovej výrobe bohužiaľ medziročne znížil.

Elektrina z obnoviteľných zdrojov bola vyrábaná najmä z biomasy. Výroba v bioplynových a fotovoltaických elektrárňach sa podieľala na výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov približne štvrtinovým podielom. Vodné elektrárne vyrobili najnižší objem elektriny od roku 2004 a v porovnaní s rokom 2017 významne klesla. Pokles bol zapríčinený extrémnym suchom v letných a jesenných mesiacoch a nedostatkom snehu v zime, s ktorého topením sa na jar počítalo.


 

Výroba v roku 2019

Podľa predbežných údajov sa počas prvého polroka 2019 vyrobilo na Slovensku asi 14,7 TWh elektriny. Viac než polovica z tohto objemu pochádzala z jadrových blokov. Pozitívom je, že výroba elektriny z čierneho aj hnedého uhlia klesala.

Naopak, výrazne stúpla výroba elektriny zo zemného plynu, a to až na 1,4 TWh. Hlavným dôvodom je reštart paroplynovej elektrárne Malženice, v ktorej bola od mája 2013 do júla 2018 zakonzervovaná.

V prípade obnoviteľných zdrojov, opätovne stúpala výroba vo vodných a fotovoltaických elektrárňach. Medziročný pokles výroby približne o 8 % sa zaznamenal v prvom polroku pri elektrárňach na biomasu.

Zelené ciele Európskej únie

Zelená energia sa stala aj vďaka politike Európskej únie prioritou pre všetky členské štáty. Na Slovensku je aktuálne približne 12 % energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, pričom máme stanovený národný cieľ dosiahnúť do konca roka 2020 aspoň 14% podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe.

Na Slovensku neustále pribúdajú nové zariadenia na výrobu obnoviteľných zdrojov energie, súčasne sa však zvyšuje aj spotreba elektrickej energie, toto je dôvod prečo sa nedarí Slovensku dosiahnúť stanovený cieľ.

Ako prispieť vlastnou domácnosťou?

Aj samotné domácnosti sa môžu zapojiť do zvyšovania podielu využívania energií z obnoviteľných zdrojov energie s finančnou podporou zo zdrojov Európskej únie.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorého cieľom je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Podpora je uskutočnená za pomoci vydávania poukážok v konkrétnej finančnej hodnote na:

  • fotovoltické panely (výroba elektriny)

  • slnečné kolektory (výroba tepla)

  • kotly na biomasu (výroba tepla)

  • tepelné čerpadlá (výroba tepla)