Blog

Ako ísť po ceste trvalo udržateľnej budúcnosti? Recyklovať nestačí!

Produkovanie, skladovanie a likvidácia odpadu patrí medzi tvrdé oriešky súčasného sveta. Od obrovských skládok odpadu, cez odpad v oceánoch, ktorý…

Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn.

Život je spojený so spotrebou energie. Zdrojmi sú fosílne palivá z ropy, uhlia a zemného plynu, ktoré sú však vyčerpateľné a neobnoviteľné. Okrem…

Čistá a ekologická. Solárna energia má obrovský potenciál.

  Solárne panely možno viac a viac pozorovať na domoch či iných budovách, pričom bývalé poľnohospodárske polia sa menia na fotovoltické parky.…

Ako je to so zelenou energiou na Slovensku?

Zelená energia sa stala aj vďaka politike Európskej únie prioritou pre všetky členské štáty, no jej skutočný potenciál na Slovensku sme ešte ani…

Ako ísť po ceste trvalo udržateľnej budúcnosti? Recyklovať nestačí!

Produkovanie, skladovanie a likvidácia odpadu patrí medzi tvrdé oriešky súčasného sveta. Od obrovských skládok odpadu, cez odpad v oceánoch, ktorý…

Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn.

Život je spojený so spotrebou energie. Zdrojmi sú fosílne palivá z ropy, uhlia a zemného plynu, ktoré sú však vyčerpateľné a neobnoviteľné. Okrem…

Čistá a ekologická. Solárna energia má obrovský potenciál.

  Solárne panely možno viac a viac pozorovať na domoch či iných budovách, pričom bývalé poľnohospodárske polia sa menia na fotovoltické parky.…

Ako je to so zelenou energiou na Slovensku?

Zelená energia sa stala aj vďaka politike Európskej únie prioritou pre všetky členské štáty, no jej skutočný potenciál na Slovensku sme ešte ani…