1. CENTRUM POMOCI
  2. Časté otázky (FAQ)
  3. Všeobecné témy_dodávka zelenej elektriny/zemného plynu

Ako mám postupovať v prípade poruchy, alebo výpadku dodávky elektriny alebo zemného plynu?

Problémy súvisiace s poruchami pri distribúcii elektriny, alebo zemného plynu nahláste čo najskôr na poruchových linkách:

Stredoslovenská distribučná, a. s.                  0800 159 000

Západoslovenská distribučná, a. s.                 0800 111 567

Východoslovenská distribučná, a. s.               0800 123 332

SPP Distribúcia, a.s.                                        0800 159 000

Ak je v okruhu vášho odberného miesta plánovaná odstávka, alebo údržba energetickej infraštruktúry, naši pracovníci vám dajú včas e-mailom vedieť (v prípade Stredoslovenskej distribučnej a.s. distribútor informuje priamo odberateľa ).