Cenník zemného plynu pre podnikateľov kategórie malý podnik

Cenník platí pre podnikateľov s ročným odberom menej ako 100 MWh

Cenník si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenník 2022 zemného plynu pre malé podniky

Cenník 2021 zemného plynu pre malé podniky