Cenník zemného plynu pre podnikateľov

Cenník platí pre podnikateľov s ročným odberom viac ako 100 MWh