Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov typu malý podnik

OP sú účinné od 21.3.2021 pre odberateľov typu podnikateľ s ročným odberom menej ako 100 MWh.

Otvoriť alebo stiahnúť si ich môžete po kliknutí na nasledovný link:

Obchodné podmienky dodávky plynu pre malý podnik