Obchodné podmienky dodávky plynu pre podnikateľov

OP sú platné pre podnikateľov s ročným odberom viac ako 100 MWh.