1. CENTRUM POMOCI
  2. Dokumenty na stiahnutie_zemný plyn
  3. Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie č. 0043/2022/P_Ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov_2022

Cenové rozhodnutie 0043/2022/P vydal dňa 22.11.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenové rozhodnutie - dodávka plynu zraniteľným odberateľom na rok 2022