1. CENTRUM POMOCI
  2. Dokumenty na stiahnutie
  3. Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie č. 0001/2021/obchodné podmienky_plyn pre domácnosti

Rozhodnutie č. 0001/2021/obchodné podmienky_plyn pre domácnosti vydal dňa 9.2.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Otvoriť alebo stiahnúť si ho môžete po kliknutí na nasledovný link:

Rozhodnutie si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Rozhodnutie č. 0001/2021/obchodné podmienky_plyn pre domácnosti