Kontakt

Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38
010 01 Žilina

02/3305 6444
podpora@greenlogy.com

Uložte si nás do svojho smarfónu

Uložte si nás do svojho smarfónu

IČO: 53223713
DIČ: 2121307474
IČ DPH: SK2121307474

Zápis v OR OS Žilina, oddiel: Sa, vl.č.11025/L

IBAN: SK78 1100 0000 0029 4609 6874