O Greenlogy

„Produkcia elektriny z fosílnych palív na Slovensku v roku 2019 zaznamenala nárast o 5,6% a obnoviteľné zdroje naopak pokles o3,1%. Celkovú bilanciu obnoviteľných zdrojov vylepšujú len vodné elektrárne, ktoré zaznamenali nárast výroby o 17,7%"“

Z výročnej správy SEPS za rok 2019

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava

Team

Vážime si našu planétu

Vo výrobe elektriny a tepla z fosílnych palív nevidíme budúcnosť. Vážime si našu planétu a očakávame, že sa aj Slovensko pridá ku krajinám, ktoré preferujú cestu trvalo udržateľnej budúcnosti.

 

“Ochrana životného prostredia nie je len o recyklovaní plastov alebo zrušení slamiek. Je to komplexný súbor činností, ktoré pomôžu zachovať našu planétu aj pre ďalšie generácie.”

Máme dlhoročné skúsenosti

Sme tím ľudí dlhodobo pôsobiacich v energetike. Aj my sa neustále posúvame vpred a tak ako každý tvor, ktorý nestagnuje na mieste, sme prišli do bodu, kedy chceme naše aktivity čo najviac nasmerovať zelenou cestou. Prostredníctvom dodávky zelenej elektriny pre domácnosti a firmy môžeme pomôcť životnému prostrediu.

100% zelená elektrina

Pri elektrine máte už dnes možnosť voľby. Budeme k vám uprimní. Môžete dať na prvé miesto najnižšiu cenu a nezaujímať sa o pôvod a spôsob výroby elektriny alebo si môžete vybrať s nami našu zelenú cestu aj s garanciou 100% výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov

 
100% zelená elektrina

My sme sa už rozhodli akou cestou pôjdeme.

Ako ste na tom Vy?

Nemusíte patriť k eko organizácii, aby ste pomohli zrealizovať zmenu.
Zmeny, ktoré pomôžu predovšetkým naším deťom, môžeme robiť aj postupne a po malých krokoch

Pokúste sa aj vy spraviť maximum pre našu planétu.