Výkup 100% zelenej elektriny od podnikateľov

Pre tých z Vás, ktorí oceňujete právo slobodného výberu

Bioplynova

Ste podnikateľom v energetike (nie domácnosť) a prevádzkujete výrobný zdroj?

Vyrábate 100% zelenú elektrinu a od 1.1.2020 zavedený systém povinného výkupu Vám nevyhovuje?

Váš výrobný zdroj už dnes nemá nárok na podporu doplatkom alebo prevzatím zodpovednosti za odchýlku?

VYŽIADAŤ VÝKUPNÚ PONUKU

10 benefitov od Greenlogy

  • Individuálne stanovenie ceny
  • Viacročný výkupný kontrakt
  • Prevzatie zodpovednosti za odchýlku
  • Odkúpenie vašich záruk pôvodu elektriny
  • Jednoduchá fakturácia
  • Webová aplikácia
  • Individuálny prístup a 100% zákaznícky servis
  • Pomoc s legislatívnymi povinnosťami
  • Zabezpečujeme proces presunu výr. zdroja do našej BS
  • Recipročná dodávka elektriny do vašich OM za výhodné ceny

Výhodou zmeny systému výkupu je tiež právo každého výrobcu sa slobodne rozhodnúť, či elektrinu predá štátom určenému výkupcovi alebo si vyberie na spoluprácu iný subjekt. Rozhodnutie o vstupe, alebo výstupe z povinného výkupu je nutné realizovať každoročne do 31. januára na obdobie R+1. Následne už zmena nie je možná pod hrozbou straty podpory formou povinného výkupu. 

Ak potrebujete pomôcť s oznámením o výstupe z povinného výkupu, alebo máte otázky, kontaktujte nás na trading@greenlogy.com, alebo 02/3305 6444.

VYŽIADAŤ VÝKUPNÚ PONUKU