Blog Greenlogy

22. jún 2020

Biomasa na Slovensku? Obnoviteľný zdroj energie s...

  Prioritou celosvetovej energetiky je čo najčistejšia výroba energií. Aj preto sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje...

Topics: zelená elektrina

17. feb 2020

Od nového roku už len 100% zelená elektrina! Čo...

  Až do príchodu prelomového roku 2020 nebola bežná dodávka zelenej elektriny do domácností, navyše, ktorá by bola aj...

20. jan 2020

Akumulátor výrazne zefektívňuje spotrebu solárnej...

  Pálenie uhlia môže byť o pár rokov vzácnosťou. Aj preto stále viac riešime alternatívne zdroje energie. Najväčší rozmach...

2. dec 2019

Ako ísť po ceste trvalo udržateľnej budúcnosti?...

  Produkovanie, skladovanie a likvidácia odpadu patrí medzi tvrdé oriešky súčasného sveta. Od obrovských skládok odpadu, cez...

4. nov 2019

Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby?...

  Život je spojený so spotrebou energie. Zdrojmi sú fosílne palivá z ropy, uhlia a zemného plynu, ktoré sú však vyčerpateľné a...

2. okt 2019

Čistá aj ekologicky nezávadná, no stále...

  Solárne panely možno viac a viac pozorovať na domoch či iných budovách, pričom bývalé poľnohospodárske polia sa menia na...