Pripojte SA

GREEN LINKA

dovoláte sa k nám od 9:00-14:00
02/3305 6444
písomné požiadavky vybavujeme od 8:00-16:00
podpora@greenlogy.com

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38
010 01 Žilina

IČO: 53223713
DIČ: 2121307474
IČ DPH: SK2121307474

Zápis v OR OS Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 111025/L

BANKOVÉ SPOJENIE

Tatra banka: IBAN: SK78 1100 0000 0029 4609 6874

UniCredit bank: IBAN: SK31 1111 0000 0017 6092 3005

EIC

24XGREENLOGYSK-9