Sme prvý dodávateľ zelenej elektriny vyrobenej na Slovensku
Naším poslaním je dať vám možnosť rozhodnúť sa. Ponúkame vám cestu trvalo udržateľnej budúcnosti.
Slovenská domácnosť ročne vyprodukuje 630kg CO2
Údaj vychádza zo štatistiky pri priemernej ročnej spotrebe elektriny vyrobenej štandardným spôsobom na jednu domácnosť
Sme tu pre tých, ktorým záleží na našej planéte.
Naším poslaním je dať vám možnosť rozhodnúť sa. Ponúkame vám cestu trvalo udržateľnej budúcnosti.
Sme prvý dodávateľ zelenej elektriny vyrobenej na Slovensku
Naším poslaním je dať vám možnosť rozhodnúť sa. Ponúkame vám cestu trvalo udržateľnej budúcnosti.
Slovenská domácnosť ročne vyprodukuje 630kg CO2
Údaj vychádza zo štatistiky pri priemernej ročnej spotrebe elektriny vyrobenej štandardným spôsobom na jednu domácnosť
Sme tu pre tých, ktorým záleží na našej planéte.
Naším poslaním je dať vám možnosť rozhodnúť sa. Ponúkame vám cestu trvalo udržateľnej budúcnosti.
Sme prvý dodávateľ zelenej energie vyrobenej na Slovensku
Naším poslaním je dať vám možnosť rozhodnúť sa. Ponúkame vám cestu trvalo udržateľnej budúcnosti.
Slovenská domácnosť ročne vyprodukuje 630kg CO2
Údaj vychádza zo štatistiky pri priemernej ročnej spotrebe elektriny vyrobenej štandardným spôsobom na jednu domácnosť
Sme tu pre tých, ktorým záleží na našej planéte.
Naším poslaním je dať vám možnosť rozhodnúť sa. Ponúkame vám cestu trvalo udržateľnej budúcnosti.

Skutočná Greenológia

100%

Udržateľná

Ponúkame vám energiu len z obnoviteľných zdrojov (OZE). Pripojte sa k nám na ceste k udržateľnej budúcnosti.

naša

Slovenská

Naše výrobné zdroje sa nachádzajú na území Slovenska. Vieme vám garantovať pôvod našej energie.

energia

Pre každého

Mať elektrinu z OZE je naozaj jednoduché a nepotrebujete na to vlastný fotovoltický panel. Majte aj vy zelenú domácnosť!

Greenológia ma niečo do seba

Solárna

energia

Fotovoltické panely nám umožňujú premieňať slnečné žiarenie na elektrinu na základe fotovoltického javu: častice svetla (fotóny) dopadajú na fotovoltický článok svojou energiou a z neho generujú elektróny. Následne je pohyb elektrónov usporiadaný na využiteľný jednosmerný elektrický prúd.

Prostredníctvom meniča sa prúd upraví z jednosmerného na striedavý.

Elektrina

z bioplynu

Substrát na výrobu bioplynu sa skladá zo siláže a odpadu z poľnohospodárskej výroby (zvieracie exkrementy a podstielky) v pomere 50/50. Ten sa v procese anaeróbnej fermentácie (bez prístupu vzduchu a za prítomnosti mikroorganizmov) rozkladá a následne sa uvoľňuje bioplyn s majoritným podielom metánu (od 50% do 75%), ktorý využívame na výrobu elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách. Pri tejto výrobe vzniká aj digestát, ktorý sa vďaka svojmu zloženiu môže aplikovať na poľnohospodársku pôdu ako hnojivo.

Odkiaľ je

zelená energia

Pozrite si v krátkom animovanom videu, ako vzniká naša zelená energia.

Chcem odoberať 100% zelenú energiu

Neplytváme papierom

ani vaším časom

Zjednodušili sme proces podpisu zmluvy a ako prvý sme odstránili papierové zmluvy

Ako funguje online

podpísanie zmluvy

Zmluvu podpíšete v pohodlí vašej obývačky pomocou smartphonu alebo tabletu.

Nechcem chodiť do žiadnej "elektrárne"

Z akých zdrojov sa skladá zelená
elektrina od Greenlogy?