Skutočná Greenológia

Udržateľná

100%

Udržateľná

Ponúkame vám energiu len z obnoviteľných zdrojov (OZE). Pripojte sa k nám na ceste k udržateľnej budúcnosti.

Slovenská

naša

Slovenská

Naše výrobné zdroje sa nachádzajú na území Slovenska. Vieme vám garantovať pôvod našej energie.

Pre každého

energia

Pre každého

Mať elektrinu z OZE je naozaj jednoduché a nepotrebujete na to vlastný fotovoltický panel. Majte aj vy zelenú domácnosť!

Greenológia ma niečo do seba

Najrozšírenejšie spôsoby výroby zelenej elektriny

Solárna

energia

Fotovoltické panely nám umožňujú premieňať slnečné žiarenie na elektrinu na základe fotovoltického javu: častice svetla (fotóny) dopadajú na fotovoltický článok svojou energiou a z neho generujú elektróny. Následne je pohyb elektrónov usporiadaný na využiteľný jednosmerný elektrický prúd.

Prostredníctvom meniča sa prúd upraví z jednosmerného na striedavý.

Elektrina

z bioplynu

Substrát na výrobu bioplynu sa skladá zo siláže a odpadu z poľnohospodárskej výroby (zvieracie exkrementy a podstielky) v pomere 50/50. Ten sa v procese anaeróbnej fermentácie (bez prístupu vzduchu a za prítomnosti mikroorganizmov) rozkladá a následne sa uvoľňuje bioplyn s majoritným podielom metánu (od 50% do 75%), ktorý využívame na výrobu elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách. Pri tejto výrobe vzniká aj digestát, ktorý sa vďaka svojmu zloženiu môže aplikovať na poľnohospodársku pôdu ako hnojivo.

Elektrina

z biomasy

Biomasa je neutrálnym palivom a v podmienkach Slovenska najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie. Pri jej spaľovaní sa uvoľňuje takmer rovnaké množstvo CO2, ako je spotrebované fotosyntézou pri raste biomasy. Spaľovanie biomasy na rozdiel od fosílnych palív nezvyšuje koncentráciu organických uhľovodíkov v atmosfére.

Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) je najefektívnejšou technológiou výroby elektriny, pričom teplo je dodávané pre systémy centralizovaného zásobovania teplom. KVET umožňuje zvýšiť energetickú efektívnosť premeny primárnych energetických zdrojov až o 40 % oproti klasickej elektrárni.

Odkiaľ je

zelená energia

Pozrite si v krátkom animovanom videu, ako vzniká naša zelená energia.

Chcem odoberať 100% zelenú energiu

Neplytváme papierom

ani vaším časom

Storm

Zjednodušili sme proces podpisu zmluvy a ako prvý sme odstránili papierové zmluvy

Ako funguje online

podpísanie zmluvy

smartphone

Zmluvu podpíšete v pohodlí vašej obývačky pomocou smartphonu alebo tabletu.

Nechcem chodiť do žiadnej "elektrárne"

Neplytváme papierom