Pripojte SA

ECO

do 500kWh/ročne
Informácie o programe ECO
  • určený pre najmenších spotrebiteľov s prebytkami do 500 kWh ročne
  • prevzatie zodpovednosti za odchýlku
  • čerpanie prebytku je možné len v priebehu mesiaca, v ktorom sa do virtuálnej batérie uložil
  • množstvo prebytočnej elektriny, ktoré si uložíte do virtuálnej batérie a my Vám ho vrátime, prebieha odpočítaním od množstva elektriny, ktorú sme Vám dodali v štandardnom režime dodávky (na faktúre odpočet nájdete ako samostatnú položku s mínusovou hodnotou) v danom mesiaci - preto je možná len mesačná fakturácia)
  • prebytok sa neprenáša do ďalšieho mesiaca
  • spätná dodávka z virtuálnej batérie prebieha výhradne medzi 22.00 - 6.00 hod.,
  • pri prekročení 12 mesačného limitu (uloženia 500 kWh) sa program automaticky zmení na STANDARD
  • zmluva bez viazanosti
mesačne
0 €
Vybrali ste si?
ONLINE PONUKA

Hľadáte iný typ virtuálnej batérie?

GREEN VBattery
STANDARD
Pre koho je program
určený?
Ste malý výrobca a ročne dodáte do distribučnej siete viac ako 500 kWh vyrobenej elektriny?


1,80€
mesačne
GREEN  VBattery
PREMIUM
Pre koho je program
určený?
Ste malý výrobca a ročne dodáte do distribučnej siete viac ako 1.000 kWh vyrobenej elektriny?

2,40€
mesačne
GREEN VBattery
MAX
Pre koho je program určený?
Pre tých z Vás, ktorí chcete využivať službu vBattery bez obmedzení
6,00€
mesačne
GREEN VBattery
AKU
Pre koho je program
určený?
Máte viazanosť u aktuálneho dodávateľa? Chceli by ste však využívať našu virtuálnu batériu? My na vás v Greenlogy počkáme.
1,20€
mesačne
UKLADAJTE SI ZELENÚ ELEKTRINU DO VIRTUÁLNEJ BATÉRIE OD GREENLOGY

Ako si aktivujem produkt Zelená elektrina?

1
VYTVORTE SI CENOVÚ PONUKU
Vytvorte si online cenovú ponuku kliknutím na tlačítko ONLINE PONUKA. Pri zadávaní údajov zakliknite príslušný program Green VBattery. Cenovú ponuku Vám obratom doručíme do emailu.
2

AKCEPTUJTE CENOVÚ PONUKU A VYPLŇTE ZMLUVU

Akceptujte cenovú ponuku, následne budete presmerovaný/á na zákaznícky portál, kde si vytvoríte online zmluvu, zakliknete možnosť produktu Green VBattery, vyberiete program a doplníte potrebné údaje o Vašom odbernom a výrobnom mieste. Všetky potrebné údaje nájdete na faktúre za elektrinu (odberné miesto) a v Zmluve o pripojení (výrobné miesto).

Ak si s vyplnením zmluvy neviete rady, v tejto fáze nás môžete požiadať o pomoc na green linke 02/3305 6444.
3

ZMLUVU ELEKTRONICKY PODPÍŠTE

Po vyhotovení Zmluvy Vám do SMS doručíme link na elektronický podpis. Zmluvu jednoducho podpíšete prstom na displeji svojho smartfónu alebo tabletu. V ďalšom kroku Vám zašleme do e-mailu vzor výpovede, ktorý doručíte Vášmu aktuálnemu dodávateľovi (bez akceptácie výpovede, nebude zmena dodávateľa úspešná).
4

PODANIE VÝPOVEDE

V ďalšom kroku Vám zašleme do e-mailu vzor výpovede, ktorý doručíte Vášmu aktuálnemu dodávateľovi (bez akceptácie výpovede, nebude zmena dodávateľa úspešná).
5

AKTIVÁCIA PRODUKTU

Po úspešnom zmenovom procese a presune odberného aj výrobného miesta do bilančnej skupiny Greenlogy, Vám aktivujeme zvolený program. Zároveň získate prístup na zákaznícky portál, kde si môžete priebežne sledovať stav Vašej virtuálnej batérie.
6

PO SPUSTENÍ

Vyrábajte, ukladajte a spätne odoberajte podľa potreby. S Greenlogy nestratíte ani kWh elektriny. Údaje o ukladaní a spätnom odbere evidujeme na Vašom osobnom účte a 1x za bilančné obdobie (podľa typu produktu) si účet vzájomne vysporiadame.