Pripojte SA

STANDARD

nad 500kWh/ročne
Informácie o programe STANDARD
  • určený pre spotrebiteľov s prebytkami viac ako 500 kWh ročne, max. výška uložených kWh nesmie presiahnuť ročnú spotrebu odb. miesta
  • prevzatie zodpovednosti za odchýlku
  • uložený prebytok je možné čerpať do najbližšej fakturácie - ideálne ročnej, pri ktorej sa prebytky až 12  mesiacov po sebe ukladajú do virtuálnej batérie; nevyčerpaný prebytok sa neprenáša do nového fakturačného obdobia
  • množstvo prebytočnej elektriny, ktoré si uložíte do virtuálnej batérie a my Vám ho vrátime, odpočítame od množstva elektriny, ktorú sme Vám dodali v štandardnom režime dodávky (na faktúre odpočet nájdete ako samostatnú položku s mínusovou hodnotou)
  • čerpanie prebytočnej elektriny je možné maximálne do výšky ročnej spotreby odberného miesta, na ktorom je výrobné zariadenie inštalované (pri ročnej fakturácií)
  • čerpanie prebytku len medzi 20:00 - 6:00 hod., víkend 12:00 - 6:00
  • viazanosť 12 mesiacov
mesačne
1,80 €
s DPH
Vybrali ste si?
ONLINE PONUKA

Hľadáte iný typ virtuálnej batérie?

GREEN VBattery
ECO
Pre koho je program
určený?
Ste malý výrobca a ročne dodáte do distribučnej siete menej ako 500 kWh vyrobenej elektriny?


0,00€
mesačne
GREEN  VBattery
PREMIUM
Pre koho je program
určený?
Ste malý výrobca a ročne dodáte do distribučnej siete viac ako 1.000 kWh vyrobenej elektriny?
2,40€
mesačne
GREEN VBattery
MAX
Pre koho je program určený?
Pre tých z Vás, ktorí chcete využivať službu vBattery bez obmedzení6,00€
mesačne
GREEN VBattery
AKU
Pre koho je program
určený?
Máte viazanosť u aktuálneho dodávateľa? Chceli by ste však využívať našu virtuálnu batériu? My na vás v Greenlogy počkáme.
1,20€
mesačne
UKLADAJTE SI ZELENÚ ELEKTRINU DO VIRTUÁLNEJ BATÉRIE OD GREENLOGY

Ako si aktivujem produkt Zelená elektrina?

1
VYTVORTE SI CENOVÚ PONUKU
Vytvorte si online cenovú ponuku kliknutím na tlačítko ONLINE PONUKA. Pri zadávaní údajov zakliknite príslušný program Green VBattery. Cenovú ponuku Vám obratom doručíme do emailu.
2

AKCEPTUJTE CENOVÚ PONUKU A VYPLŇTE ZMLUVU

Akceptujte cenovú ponuku, následne budete presmerovaný/á na zákaznícky portál, kde si vytvoríte online zmluvu, zakliknete možnosť produktu Green VBattery, vyberiete program a doplníte potrebné údaje o Vašom odbernom a výrobnom mieste. Všetky potrebné údaje nájdete na faktúre za elektrinu (odberné miesto) a v Zmluve o pripojení (výrobné miesto).

Ak si s vyplnením zmluvy neviete rady, v tejto fáze nás môžete požiadať o pomoc na green linke 02/3305 6444.
3

ZMLUVU ELEKTRONICKY PODPÍŠTE

Po vyhotovení Zmluvy Vám do SMS doručíme link na elektronický podpis. Zmluvu jednoducho podpíšete prstom na displeji svojho smartfónu alebo tabletu. V ďalšom kroku Vám zašleme do e-mailu vzor výpovede, ktorý doručíte Vášmu aktuálnemu dodávateľovi (bez akceptácie výpovede, nebude zmena dodávateľa úspešná).
4

PODANIE VÝPOVEDE

V ďalšom kroku Vám zašleme do e-mailu vzor výpovede, ktorý doručíte Vášmu aktuálnemu dodávateľovi (bez akceptácie výpovede, nebude zmena dodávateľa úspešná).
5

AKTIVÁCIA PRODUKTU

Po úspešnom zmenovom procese a presune odberného aj výrobného miesta do bilančnej skupiny Greenlogy, Vám aktivujeme zvolený program. Zároveň získate prístup na zákaznícky portál, kde si môžete priebežne sledovať stav Vašej virtuálnej batérie.
6

PO SPUSTENÍ

Vyrábajte, ukladajte a spätne odoberajte podľa potreby. S Greenlogy nestratíte ani kWh elektriny. Údaje o ukladaní a spätnom odbere evidujeme na Vašom osobnom účte a 1x za bilančné obdobie (podľa typu produktu) si účet vzájomne vysporiadame.