Ukončenie podnikania v oblasti obchodu so zemným plynom

Vážení zákazníci,

V utorok 1.2.2022 Greenlogy stratí spôsobilosť na dodávku zemného plynu. Vaša zmluva o združenej dodávke zemného plynu zanikne v súlade s rozhodnutím ÚRSO.

Dodávka zemného plynu bude pre Vás po dobu najviac nasledujúcich troch mesiacov po ukončení činnosti obchodu so zemným plynom na energetickom trhu zaisťovať DODÁVATEĽ POSLEDNEJ INŠTANCIE (ďalej ako „DPI“). Prosíme a apelujeme – uzatvorte si novú zmluvu o dodávke v DPI, alebo iným dodávateľom čo najskôr. Vyhnete sa tak zvýšeným cenám počas trvania DPI. (viac vo FAQ nižšie)

Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí a touto cestou sa Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám prejavili.

OTÁZKY A ODPOVEDE na Vaše najčastejšie otázky (FAQ)

Čo odporúčame v súčasnej situácií urobiť?

Čo najskôr uzatvoriť novú zmluvu s novým dodávateľom zemného plynu. Nižšie nájdete najdôležitejšie kontakty.

Kedy bude doručená konečná vyúčtovacia faktúra ?

Urobíme maximum preto, aby vyúčtovacie faktúry boli vystavené v súlade s platnou legislatívou. Vyúčtovacie faktúry budú doručené najneskôr do 30 dní od doručenia fakturačných podkladov od distribútora.

Preplatky, nedoplatky z vyúčtovaní a záloh

Zálohy za obdobia od 1.2.2022 nám už prosíme neuhrádzajte.  Preplatky z vyúčtovania Vám budú uhradené. Zostávajúce nedoplatky z vyúčtovaní alebo záloh je potrebné riadne uhradiť.

Bude fungovať zákaznícka linka a email ?

Áno, aj v nasledujúcich týždňoch Vám budeme k dispozícií emailom na podpora@greenlogy.com a od 10:00 do 14:00 aj telefonicky na zákazníckej linke a budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby bol pre Vás prechod k novému dodávateľovi čo najpohodlnejší. Zákaznícka linka bude v najbližších dňoch čeliť zvýšenému náporu, preto sa vopred ospravedlňujeme za dlhšie čakanie na spojenie s operátorom, alebo odpoveď na Váš e-mail.

Kto je DPI ?

Dodávateľ poslednej inštancie je pre odberné miesta s odberom zemného plynu spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s.. . Podrobnosti o DPI nájdete na stránke ÚRSO.

Ako sa dozviem o dodávke poslednej inštancie?

O začiatku dodávky poslednej inštancie (ďalej len „DPI“) Vás bude informovať DPI

Ceny energií v DPI

Dodávateľ účtuje za obdobie odoberania plynu v rámci DPI iné maximálne ceny, ako sú bežné cenníkové ceny. Ceny DPI sú v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Podľa nej môžu byť aktuálne až niekoľkonásobne vyššie, ako bežné ceny. Preto odporúčame uzavrieť novú zmluvu o dodávke čo najskôr.

Môžem zadať samoodpočet k dátumu ukončenia dodávkovej zmluvy s Greenlogy ?

Áno, ale tento už musí byť nahlásený DPI, alebo novému dodávateľovi energií.

Zanikla moja zmluva s Greenlogy prechodom do DPI ?

Áno. Ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať zemný plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluva zaniká dňom, kedy dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať zemný plyn.

Čo sa stane, ak neuzatvorím novú zmluvu so žiadnym dodávateľom?

Odporúčame kontaktovať SPP pre uzatvorenie novej zmluvy s SPP čo najskôr. Nečakajte na koniec DPI. Proaktívne kontaktujte SPP čo najskôr.

V prípade neuzatvorenia novej zmluvy na dodávku zemného plynu do troch mesiacov od zániku zmluvy s Greenlogy sa môže zákazník ocitnúť v režime neoprávneného odberu.

Hrozia mi sankcie od Greenlogy?

Nie. Za prechod k novému dodávateľovi ani za prevod k DPI nebude naša spoločnosť uplatňovať žiadne sankcie.

Hrozia mi sankcie pri zmene dodávateľa v DPI ?

Áno, aj nie. Dodávateľ poslednej inštancie je pri fakturácii úhrad povinný účtovať odberateľom ceny maximálne do výšky ceny za dodávku poslednej inštancie (teda aktuálne niekoľkonásobne vyššej ceny, ako je bežná cenníková cena - preto odporúčame uzavrite novú zmluvu čo najskôr).

Ak sa odberateľ rozhodne ostať a zmluvne sa zaviazať na bežnú dodávku u svojho dodávateľa poslednej inštancie, vtedy je dodávateľ povinný odberateľovi po skončení DPI vrátiť rozdiel ceny medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou bežného produktu platnou po skončení dodávky poslednej inštancie.

Ak odberateľ prejde počas dodávky poslednej inštancie k inému dodávateľovi, DPI nie je povinný mu tento rozdiel vrátiť.

Malým podnikom a domácnostiam dôrazne odporúčame podpísať novú zmluvu o dodávke čo najskôr (s DPI alebo iným dodávateľom), aj keď zo zákona existuje 3-mesačná lehota na zmenu dodávateľa. Vyhnete sa tak vysokej cene energií počas DPI.

Čo robiť, ak som si podal výpoveď z dôvodu prechodu do Greenlogy?

Ak ste si podali výpoveď u existujúceho dodávateľa z dôvodu prechodu do Greenlogy po 1.2.2022, máte dve možnosti:

  1. Kontaktujete aktuálneho dodávateľa a výpoveď stiahnete/ stornujete.
  2. Uzavriete si novú zmluvu u nového dodávateľa. Zoznam dodávateľov nájdete aj na tejto linke
Na čo si dať pozor pri uzatváraní novej zmluvy?

Odberateľom pripomíname, že majú zo zákona právo na uzavretie riadnej novej zmluvy bez akýchkoľvek doplnkových služieb alebo produktov, ak o iný produkt zo strany dodávateľa nemajú záujem.

Odberatelia majú taktiež právo odstúpiť od zmluvy s novým dodávateľom do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak usúdia, že pre nich nie je najvýhodnejšia, a to bezodplatne a bez sankcií.

NAJDOLEŽITEJŠIE KONTAKTY:

Kontakty na DPI (Dodávatelia poslednej inštancie)
Plyn

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zákaznícka linka: 0850 111 363

E-mail: zakaznickalinka@spp.sk

Web: https://www.spp.sk

Kontakt ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Zákaznícka linka: +421 2 581 004 11

E-mail: urso@urso.gov.sk

Web: https://www.urso.sk