GREEN LINKA

   02/3305 6444

   podpora@greenlogy.com

  SPOLOČNOSŤ

Greenlogy a.s.

Závodská cesta 2945/38

010 01 Žilina

IČO: 53223713

DIČ: 2121307474

IČ DPH: SK2121307474

  Zápis v OR OS Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 111025/L

  BANKOVÉ SPOJENIE

  IBAN: SK78 1100 0000 0029 4609 6874

Vector

VCard